NoU 2020:5 Likhet for loven

Barneombudet ser et stort udekket rettshjelpsbehov blant barn og deres familier, og mener at det er viktig at rettshjelpsordningen gjennomgås og endres.

Utvalget tar tak i flere av utfordringene med dagens ordning, og vi støtter flere av deres forslag. Samtidig mener vi at utvalget ikke tar tak i det som er et av de grunnleggende problemene med dagens ordning.

Erfaringer fra rettshjelpsforskning og praksisfeltet tyder på at dagens advokatbaserte modell ikke i tilstrekkelig grad er egnet til å nå de gruppene der rettshjelpsbehovet er størst.

Dette gjelder også barn og unge. Vi støtter derfor mindretallets synspunkt om at andre modeller bør prøves ut som et supplement til advokatbasert rettshjelp, og da særlig rettshjelptiltak rettet mot barn og unge.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev