NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1

Barneombudet viser til høringsbrev datert 24.6.2020 om NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper.

Barneombudets mandat er knyttet til barn og ungdom under 18 år. Vi skal fremme barns interesser i samfunnet og følge med på om norsk rett samsvarer med Norges forpliktelser etter barnekonvensjonen. Vår uttalelse er derfor begrenset til konsekvensene forslaget vil ha for barn og unge.

Barneombudet støtter ikke et forslag om å kriminalisere deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper.

Dersom departementet likevel ønsker å fremme et forslag om et straffebud, støtter vi flertallets anbefaling til utforming av straffebudet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev