NOU 2020: 16 'Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle'

Barneombudet har levert innspill til NOU 2020:2016: Levekår i byer – Gode lokalsamfunn til alle.

Vi mener at utvalget har lagt fram en omfattende og grundig utredning om levekårsutfordringer i og rundt de større byene i Norge.

Vi roser også utvalget for at de har stor oppmerksomhet på barn og unge og er glade for at utvalgets første hovedanbefaling er at hovedvekten av innsatsen i utsatte byområder må være å gi barn og ungdom like muligheter.

Barneombudet mener at mange av de vurderingene, anbefalingene og tiltakene utvalget kommer med, kan være viktige ledd i å snu, stanse eller forebygge den negative utviklingen i de mest utsatte områdene. Vi mener også at noen av disse tiltakene, og mange av utvalgets vurderinger, har potensial til å bedre barn og unges levekår og utviklingsmuligheter i disse områdene.

Barneombudet syns det er vanskelig å vurdere de konkrete tiltakene da ikke alle utvalgets vurderinger og anbefalinger gjenspeiles i tiltakene. Vi syns derfor at utvalgets vurderinger må være med videre, og at man da også tar med barns rettigheter aktivt inn i dette arbeidet

I kapittel to i høringssvaret finnes våre hovedanbefalinger.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev