NOU 2020: 14 Ny barnelov – Til barnets beste

Barneombudet har levert høringssvar til NOU 2020: 14 Ny barnelov – Til barnets beste.

Barnelovutvalget har hatt et omfattende mandat på et saksfelt som er svært komplekst og krevende. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang og vurdering av barns rettigheter etter barnekonvensjonen og andre menneskerettighetskonvensjoner gjennom hele utredningen.

Vi synes også det er veldig positivt at utvalget har laget et eget sammendrag beregnet for barn og unge. Etter vår mening kan utvalgets arbeid her tjene som et godt eksempel på hvordan vanskelige tema kan gjøres tilgjengelig for barn og unge.

Barneombudet er spesielt fornøyd med at utvalget foreslår et nytt innledende kapittel i loven om barns grunnleggende rettigheter. Vi støtter også mange av utvalgets øvrige forslag. Samtidig mener vi at noen av problemstillingene burde vært grundigere utredet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev