NOU 2019:26 – Rusreform fra straff til hjelp

Rus

Barneombudet er enig med utvalget i at en avkriminalisering av bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk kan ha flere positive konsekvenser, også for ungdom.

Muligheten for dialog med og hjelp til både ungdom og foreldre uten frykt for strafferettslige reaksjoner kan ha store fordeler. Barneombudet mener likevel at mulige konsekvenser av forslagene ikke er godt nok utredet med hensyn til barn og unge.

Det er etter Barneombudets syn vanskelig å forene hensynene til to svært ulike brukergrupper; tunge rusmisbrukere på den ene siden og ungdom som tester grenser med rus på den andre.

Etter det vi kan se har utvalget i liten grad innhentet synspunkter fra ungdom. Noen ungdomsorganisasjoner har deltatt på innspillsmøter, men det er ikke gjort et systematisk arbeid for å sikre barn og unges deltakelse i utredningen, slik de har rett til etter barnekonvensjonen og Grunnloven § 104.

Dette er etter vårt syn en stor svakhet, siden barn og unge kunne gitt gode innspill for eksempel om bruksmønster og opplevd hjelpebehov. De kunne også deltatt i diskusjonen om konsekvenser av avkriminalisering.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev