NOU 2019: 9 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

Barneombudet er opptatt av at alle barn og unge skal få oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen uten diskriminering på grunn av kjønn og andre diskrimineringsgrunnlag.

Når utvalget i sitt kunnskapsgrunnlag finner at handlingsrommet til barn og unge begrenses på grunn av kjønnsnormer, er det nødvendig med tiltak for å sikre at deres rettigheter oppfylles. Barneombudet er enig med utvalget i at det er behov for tiltak, men er usikre på om alle tiltakene de foreslår vil være egnede.

Våre synspunkter kan oppsummeres slik, vi:

  • støtter at det er behov for tiltak for å øke handlingsrommet for barn og unge slik at kjønn og andre diskrimineringsgrunnlag ikke begrenser deres muligheter og støtter de tre innsatsområdene som utvalget identifiserer.
  • støtter en kompleks og sammensatt forståelse av kjønn, et kjønn+ perspektiv.
  • etterlyser barnerettighetsvurderinger fra utvalget.
  • mener det er positivt at utvalget har snakket med barn og unge og viser til vår ekspertgruppe, men kan ikke se hvilken betydning deres syn har hatt for utvalgets forslag.


Barneombudet er bekymret for at regelverket som gjelder for markedsføring er for fragmentert og uoversiktlig. Det er svært vanskelig å få oversikt over hva som er lov og hvem som håndhever regelverket

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev