NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?

Barneombudet har de siste årene ved flere anledninger etterlyst en utredning for å vurdere om det er behov for en annen organisering av eller endringer i vårt domstolsystem for behandling av «barnesaker».

Vi er glade for at denne etterlyste utredningen har kommet. Vi er spesielt glade for at mange av premissene som Barneombudet mener er en forutsetning for at barn møtes av et rettssystem som er barnesensitivt, har kommet fram i utvalgets utredning.

Barneombudet mener at flere av utvalgets foreslåtte endringer bør gjennomføres uavhengig av valg av system. Etter Barneombudets syn, vil disse endringene uansett bidra til at barna i «barnesaker» blir møtt av et system som ser dem og hører dem i større grad enn i dag.

Vi mener imidlertid at barnas synspunkter burde ha blitt aktivt hentet inn og gjengitt i utredningen.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev