NOU 2016:9 – Voldskadeerstatning

Hovedfokus i Barneombudets høringsuttalelse er at vi stiller oss kritiske til utvalgets forslag om at mobbing, omsorgssvikt i form av vold og/eller overgrep, samt å leve med sikkerhetstiltak som sperret adresse ikke skal gi grunnlag for erstatning.

Det kan ikke være tvil om at dette omfatter handlinger som inngår i dagens forståelse av voldsbegrepet.

Omsorgssvikt, tvang, ekstrem kontroll, trusler, forfølgelse og mobbing kan innebære ulike elementer av voldshandlinger som alene sjeldent medførerbrudd på straffeloven. Det betyr imidlertid ikke at krenkelsene overfor barna samlet sett er mindre.

Tvert imot er dette grove krenkelser som ofte pågår over lang tid, og som i mange tilfeller har et langt større skadepotensiale enn enkelt

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev