Norm om grunnbemanning, skjerpet pedagognorm og samarbeid mellom barnehage og skole/SFO

Barneombudet er glad for at Kunnskapsdepartementet foreslår lovendringer for å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet, og prioriterer tiltak rettet mot barnehagen. Vi støtter de foreslåtte endringene, men har flere forslag til endringer.

Noen av våre syn:

  • Det er alvorlig at barnekonvensjonen ikke er en del av vurderingsgrunnlaget
  • Det skjønnsmessige kravet til bemanningen bør endres til en forsvarlighetsvurdering. Bemanningen i barnehagen må til enhver tid skal være forsvarlig slik at personalet kan drive en god pedagogisk virksomhet. Det er ikke et godt nok krav at bemanningen er tilstrekkelig til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
  • Det er på tide med lovfesting av minimumsnorm for bemanning i barnehagen og skjerpet pedagognorm. Det bør ikke være mulig å dispensere fra bemanningsnormen.
  • Vi støtter en lovfesting av plikten til samarbeid om overgangen, men mener innholdet i plikten bør tydeliggjøres.
  • Vi støtter krav om plan, men begrepet er noe uklart. Det bør være en viss felles minstestandard for hva skoleeier skal gjøre.
  • Vi må få en ny barnehagelov hvor barns rettigheter er tydeligere.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev