Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten

Barneombudet har fulgt prosessen med utvikling av samarbeidsrutiner i Oslo, og er glad for arbeidet som er gjort med å få på plass nasjonale retningslinjer.

Barneombudet ønsker å understreke betydningen av brukermedvirkning, både med de aktuelle tjenestene og med barn og unge. Dette er helt sentralt for at retningslinjene skal fungere i praksis.

Vår sterkeste anbefaling i høringsrunden er at arbeidet med brukermedvirkning tas opp igjen etter at retningslinjene har fungert en stund. Det er tjenestene selv, og de barna og ungdommene de jobber for, som er nærmest til å si noe om retningslinjene i praksis bidrar til den nødvendige styrkingen av samarbeidet mellom barnevern og politi i saker om vold og overgrep mot barn.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev