Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og unge

Barneombudet er positiv til formålet med de nasjonale faglige rådene. Barns rett til medvirkning er gjennomgående vist til ved lovhenvisninger, forklaringer og opplistede punkter for ivaretakelse i praksis.

Barneombudet mener at de nasjonale faglige rådene må bli tydeligere på at en vurdering av barnets beste skal ligge til grunn som en prosessuell rettighet, herunder barn og unges rett til å fritt kunne bli hørt.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev