Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Barneombudet mener en nasjonal retningslinje er viktig, og er fornøyd med at det nå er kommet et forslag til en slik retningslinje.

Vi trekker i vårt høringssvar frem flere ting som er bra, men har også noen innspill.

  • Vi mener retningslinjen i for liten grad ivaretar barn i alvorlige livssituasjoner
  • Vi mener at kapittelet om rutiner også bør inneholde et punkt om at det bør utarbeides en liste over tilgjengelige ressurser, både lokale, regionale og nasjonale ressurser.
  • Vi mener at anbefalingene og begrunnelsene bør ha en mer lik form
  • Tannhelsetjenesten burde vært bedre inkludert i retningslinjen
  • Det bør lages en felles tekst om opplysningsplikt til barnevernet og avvergeplikt etter straffeloven.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev