Nasjonal faglig retningslinje for LAR

Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder (2011).

Barneombudet mener at «føre var»-prinsippet ikke er tilstrekkelig vektlagt for at hensynet til barnets beste (jfr. FNs barnekonvensjon artikkel 3) blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Metadon og buprenorfin er syntetiske opioider. Det er dokumentert at opioider har uheldige virkninger på foster, og potensielt svært alvorlige langtidseffekter for barnet.

Barneombudet kan derfor ikke støtte Helsedirektoratets anbefalinger om å opprettholde metadon eller buprenorfin under graviditet.

Barneombudet mener at:

  1. kvinner i fertil alder må bruke langtidsvirkende prevensjon for å motta LAR-behandling,
  2. kvinner i LAR-behandling som ønsker å bli gravide, må få hjelp til å gå av medisiner først.
  3. dersom kvinner blir gravide i LAR-behandling må de få hjelp til å trappe ned LAR-behandlingen.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev