Kjerneelementer i lærerplanene

Våre innspill kan oppsummeres slik:

  • Barnekonvensjonen har konsekvenser for innholdet i kjerneelementene. Vi mener at kjerneelementene i større grad burde tatt utgangspunkt i en rettighetsbasert tilnærming.
  • Opplæring i barnekonvensjonen og barns rettigheter må komme tydeligere frem i særlig samfunnsfag for grunnskolen og KRLE.
  • Seksualundervisningen må styrkes i flere fag. Slik det er nå mangler det sentrale tema i for eksempel naturfag på 1.-4. trinn.
  • Seksualundervisningen må omfatte både grunnopplæringen og videregående opplæring. Slik det ser ut nå stopper den opp på 10. trinn, dette er ikke i samsvar med ungdommens anbefalinger og ulike statlige føringer.
  • Ungdom etterlyser mer kunnskap om digital dømmekraft, dette må fanges opp av flere fag.
  • Vi savner sentrale tema som mobbing, trakassering, vold og overgrep. Dette er tema som barn har rett til opplæring i etter barnekonvensjonen. Vi foreslår at de nevnes under relevante kjerneelement i for eksempel samfunnsfag, KRLE eller norsk.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev