Innspill til Veileder for tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging

Barneombudet har gitt innspill på veileder for tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging. Vi mener dette er en viktig veileder som skal bidra til at alle barn får en likeverdig utdanning. Vi har blant annet spilt inn at veilederen bør omtale:

  • Grunnleggende prinsipper om likeverdighet, tilpasset opplæring og inkludering
  • Barnets beste og barns rett til å bli hørt
  • Hvordan PP-tjenesten skal jobbe med forebygging
  • Krav til kompetanse hos den som gir opplæring og støtte
  • Behov for kvalitetssikring og evaluering

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev