Innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll

Departementet foreslår å innføre et nytt fengslingsalternativ i utlendingsloven § 106 i) som innebærer at alle utlendinger, med unntak av de som søker beskyttelse, også mindreårige, skal kunne pågripes og interneres «dersom utlendingen har blitt eller mest sannsynlig vil bli nektet innreise og bortvist eller utvist».

Konsekvensene for barn av forslaget er svært dårlig belyst i høringsnotatet. Det står for eksempel ikke hvor mange barn man mener at dette vil gjelde. Vi antar at departementet mener at det vil gjelde svært få barn i praksis, men ser at forslaget likevel innebærer en utvidet adgang til å fengsle barn.

Barneombudet anbefaler departementet å presisere at barn ikke skal pågripes og interneres/fengsles etter den foreslåtte bestemmelsen i utlendingsloven § 106 første ledd bokstav i.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev