Høringssvar om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Barneombudet er kritisk til regjeringens forslag om at frister og krav i barnevernet, helsevesenet, skole og barnehage kan fravikes hvis det kommer mange personer til Norge fra Ukraina.

Forslaget begrunnes med at en flyktningestrøm kan sette press på tjenester til barn. Barneombudet er likevel bekymret for at barns rett til helsehjelp, utdanning og hjelp fra barnevernet kan bli svekket hvis forslaget går igjennom.

Vi er særlig bekymret for forslagene som åpner for mindre tilsyn og oppfølging av barn som bor på omsorgssenter og i fosterhjem. Dette er barn som befinner seg i en svært sårbar situasjon, og det er viktig å opprettholde oppfølgingen av disse barna.

Barneombudet mener også mange av regjeringens vurderinger er mangelfulle, og at det ikke er synliggjort om mindre inngripende tiltak kan avhjelpe eventuelle kapasitetsutfordringer.

Når myndighetene åpner for fravike sentrale frister og krav i lovverket som vil gå utover barn, må dette baseres på grundige vurderinger av barnets beste. Dette er regjeringen forpliktet til etter Grunnloven § 104 og barnekonvensjonens artikkel 3. Det er få spor av denne type vurderinger i høringsnotatet.

Barneombudet reagerer også på at fristen for høringsinnspill kun var satt til en uke. Vi frykter at høringsrunden derfor ikke vil frembringe de bekymringer og råd myndighetene ellers ville fått.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev