Høringssvar om forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon

Barneombudet mener utkastet til forskrift om oppfølging av barn på institusjon inneholder mange gode vurderinger og forslag. Vi savner imidlertid at departementet i større grad tydeliggjør og vurderer hvilke konsekvenser de foreslåtte tiltak har for barns rettigheter etter barnekonvensjonen.

Vi er også skuffet over at departementet ikke har foreslått et minstekrav til antall besøk barneverntjenesten må gjennomføre når barn plasseres på institusjon. Det gjelder krav til antall oppfølgingsbesøk for barn i fosterhjem, og Barneombudet kan ikke se hvorfor ikke det samme må gjelde for barn på institusjon.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev