Høringssvar NOU 2023:24 - Med barnet hele vegen- Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

Barneombudet mener utvalget har levert en tydelig utredning med mange gode forslag som vil styrke ivaretakelsen av barn på institusjon. Vi støtter et flertall av utvalgets forslag.

Barneombudet har over tid pekt på at barn under barnevernets omsorg i mange tilfeller ikke får god nok hjelp. Vi har vært spesielt opptatt av at andre sektorer, som helse, og utdanning må ta et større ansvar for å sikre at barna får en god utvikling. Vi er derfor glade for at utvalget tydelig adresserer utfordringer knyttet til andre sektorers ansvar for barn i barnevernsinstitusjoner, spesielt helsesektorens ansvar for å sikre barna nødvendig helsehjelp.

For at utredningens forslag skal bli en realitet må Barne- og familiedepartementet i den videre oppfølgingen gjøre dette i et forpliktende samarbeid med andre ansvarlig departement.

Det er avgjørende at regjeringen nå raskt beslutter hvilke hovedmål de ønsker å oppnå på institusjonsfeltet og at det legges en forpliktende plan for hvilke tiltak som kan igangsettes både på kort og lang sikt.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev