Høringssvar - Nå er det alvor- Totalberedskapskommisjonen NOU 2023:17

Barneombudet er glade for at Totalberedskapskommisjonen ser at barneperspektivet er viktig i beredskapsarbeidet.

Det er positivt at kommisjonen anbefaler å sikre at fagpersoner med kunnskap om barns utvikling og rettigheter er representert i det forebyggende beredskapsarbeidet, og at fagpersoner involveres når det er sannsynlig for at kommende kriser vil ramme barn og unge.

Vi er også fornøyd med at kommisjonen anbefaler at psykososial oppfølging bør integreres bedre i beredskapsarbeidet.

I tillegg er det viktig at Totalberedskapskommisjonen nå følger opp funn fra koronakommisjonen om mangler ved de tiltakene som ble vurdert. Vi er positive til at kommisjonen anbefaler at myndighetene ser nærmere på hvordan beredskapslovgivningen kan sikre gode vurderinger av forholdsmessighet og et tverrsektorielt perspektiv.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev