Høringssvar - Kvinnehelseutvalgets NOU 2023:5 – Den store forskjellen

Barneombudet støtter tiltakene i utredningen som omhandler barn og unge mellom 0-18 år. Vi har i tillegg gitt innspill til utvidelse av enkelte tiltak og supplert med tiltak vi mener bør inkluderes i utredningen.

Barneombudets innspill oppsummert:

  • Vi savner barn og unges medvirkning i utredningen for å styrke kunnskapsgrunnlaget
  • Tiltak 42: Sikre systematikk i arbeidet med å kartlegge og følge opp psykiske helseplager under graviditet og etter fødsel bør utvides med å presisere at oppfølging av mors helse under graviditet og etter fødsel vil bidra til at barnet også utvikler god psykisk helse
  • Vi savner et tiltak om å styrke det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i skolen
  • Vi savner et tiltak om å styrke pasientsikkerheten i behandlingstilbudet til barn og unge med kjønnskongruens
  • Tiltak 35: Prioritere forskning på psykiske lidelser, bør utvides til å inkludere forskning på hvorfor psykiske helseplager rammer jenter og gutter ulikt i barne- og ungdomsalder

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev