Høringssvar - Inkorporering av CRDP i norsk lov

Barneombudet støtter forslaget om at CRPD bør inn i norsk lov. Å inkludere CRPD, spesielt i menneskerettsloven, sender et viktig signal som kan bidra til at rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser blir bedre.

Norske myndigheter må gjøre alt de kan for å sikre at disse rettighetene blir fulgt. Barnets beste er alltid et grunnleggende hensyn. Myndighetene må derfor kartlegge hvordan inkludering av CRPD vil påvirke barn, og finne ut hva som er best for dem.

I høringssvaret gir vi innspill til vurderinger av barnets beste, og deler våre erfaringer med å inkludere FNs barnekonvensjon i menneskerettighetsloven.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev