Høringssvar- Generalistkommunesystemet NOU 2023:9

Barneombudet mener det er behov for omfattende tiltak for kunne opprettholde dagens generalistkommunesystem.

De norske kommunene er generalistkommuner og systemet kjennetegnes av generalistkommuneprinsippet. Det innebærer at alle kommuner skal tilby de samme tjenestene med samme kvalitet uavhengig av innbyggertall, størrelse, bosettingsstruktur og lignende.

Barneombudet har ikke tatt stilling til om staten bør innføre oppgavedifferensiering, eller overføre oppgaver til staten. Vi ser likevel ikke bort fra at dette er tiltak som kan bli nødvendige i fremtiden dersom utfordringene utvalget beskriver ikke løses. Barneombudet oppfordrer departementet til å ha et tydelig barnerettighetsperspektiv i det videre arbeidet med å følge opp utredningen.

I dette høringssvaret går vi nærmere inn på:

• Statlige og kommunale myndigheter må ivareta hensynet til barnets beste, og gjennomføre barnerettighetsvurderinger i all tiltaks- og politikkutforming.

• Utfordringer i oppfyllelsen av barns rettigheter i kommunene, og eksempler på områder som ikke i tilstrekkelig grad er belyst i utredningen.

• Behov for omfattende tiltak for at generalistkommunesystemet skal kunne opprettholdes og Barneombudets innspill til hvilke hensyn som må tas.

• Omfanget av kommunens ansvar og oppgaver, og nødvendigheten av barnerettighetsvurderinger.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev