Høringssvar fra Barneombudet til Innspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi Fra måling til politikkutforming 2024 -2030

I det videre arbeidet med Nasjonal livskvalitetsstrategi, ber Barneombudet om at regjeringen ivaretar barns rett til medvirkning og vurderer konsekvensene strategien kan få for barn og unge.

Barneombudet jobber for at myndighetene ivaretar barns rettigheter i politiske prosesser blant annet på klimaområdet og for at barn og unges rett til medvirkning i større grad etterleves også i klimaspørsmål. Vi er derfor glade for å se at strategien, i tillegg til helse, folkehelse og utjevning av sosiale forskjeller, inkluderer forholdet mellom livskvalitet, bærekraft og FNs bærekraftsmål.

Tiltak som legges gjennom politikkutformingen av Nasjonal livskvalitetsstrategi vil ha stor betydning for barn og unges liv og oppvekst, og dermed også for barns rettigheter. Vi savner tydeligere beskrivelser av behov for vurderinger knyttet til barnets beste og konsekvenser for barns rettigheter i utkastet. Barneombudet oppfordrer derfor regjeringen til å vektlegge barnerettighetsperspektivet i arbeidet med Nasjonal livskvalitetsstrategi. Dette vil synliggjøre hvordan indikatorrammeverket og politikkutformingen er knyttet til, og kan bidra til å realisere barns rettigheter

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev