Høringssvar - Forslag til regler om avverging av skade og bruk av inngripen i ny opplæringslov

Barneombudet støtter Regjeringen i behovet for å regulere bruk av fysisk makt i skolen. Det å benytte fysisk makt er et tiltak som er så inngripende at det må ha en klar hjemmel i lov med tydelige rettslige rammer.

Et avgjørende premiss for å regulere bruk av fysisk makt i skolen er at det samtidig lovfestes en tydelig plikt til å forebygge bruk av fysisk makt. Målet må være å unngå at det oppstår situasjoner der ansatte må bruke fysisk makt mot elever, og kunne begrense maktbruken når slike situasjoner likevel oppstår.

Det er viktig med en lov som kan tydeliggjøre hvilke tilfeller og hvordan ansatte kan gripe inn fysisk mot elever. Det er allikevel ikke sånn at denne loven vil løse de utfordringene som er knyttet til vanskelige situasjoner hvor det kan være behov for fysisk inngripen. Det avgjørende er om skolen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til både å forebygge og håndtere situasjoner som innebærer fysiske inngrep mot elever.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev