Høringssvar - Forslag til endringer i lov om barnetrygd

Som følge av at Norge har mottatt en større andel flyktninger fra Ukraina enn de andre nordiske landene, har regjeringen foreslått flere innstramningstiltak.

Ett av de foreslåtte tiltakene er å oppheve dagens bestemmelse i barnetrygdloven om at barnetrygden kan etterbetales i inntil tre år.

Departementet foreslår blant annet å erstatte denne bestemmelsen med en ny regel om at barnetrygden kan etterbetales i inntil tre måneder.

Barneombudet har gitt noen overordnede kommentarer til departementets vurdering av om lovforslaget er til barnets beste.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev