Høringssvar - forslag til endringer i bioteknologilovens regler for preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) og forbud mot genetisk testing av barn utenfor helsetjenesten

Barneombudet viser til høringen om forslag til endringer i bioteknologilovens regler for preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) og forbud mot genetisk testing av barn utenfor helsetjenesten.

Barneombudet skal spesielt følge med på at barns interesser blir ivaretatt i lovgivingen og at Norge overholder FNs barnekonvensjon. FNs barnekonvensjon gjelder fra barn er født og Barneombudet sitt mandat gjelder fra barnet er født. Vårt høringssvar er avgrenset til forslag om forbud mot genetisk testing av barn utenfor helsetjenesten.

Barneombudet støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag:

  • om forbud mot genetisk testing av barn utenfor helsetjenesten
  • om å utvide definisjonen av genetiske undersøkelser

Barneombudet anbefaler at barns stemme høres før beslutning om hvor grensen for hva som regnes som barn for gentesting utenfor helsetjenesten settes.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev