Høringssvar- Forslag til endring i barnevernsloven (kvalitetsreformen)

Norge har et relativt godt barnevernssystem. De fleste familier får god hjelp, samtidig som barn sikres beskyttelse og god omsorg.

Men Barneombudet har over tid sett et stort behov for å stryke barnevernet i Norge. Flere rapporter og tilsyn har avdekket store mangler i både statlig som kommunalt barnevern. Spesielt har vi vært bekymret for ivaretagelsen av og rettsikkerheten til barn under offentlig omsorg.

Kvalitetsreformen inneholder mange gode forslag som vil styrke barnevernet, men noen av forslagene er viktigere enn andre. I hovedsak gjelder dette forslagene i kapittel 5, 6 og 7.

Barneombudet er også opptatt av at det i større grad må redgjøres for hvilke konsekvenser forslagene vil ha for barns rettigheter.


Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev