Høringssvar - forslag om endring i retten til barnetillegg når barnet har egen inntekt

Barneombudet støtter Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag om å endre regelverket slik at barnetillegget til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og kvalifiseringsstønad gis uavhengig av barnets inntekt eller barnepensjon.

Etter dagens regelverk mister personer som mottar arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller kvalifiseringsstønad retten til barnetillegg, hvis de har barn med egen inntekt som er større enn grunnbeløpet i folketrygden. (118 620 kr per 1. mai 2023). For arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad er det også slik at barnetillegget faller bort hvis barnet har rett til barnepensjon. Barnepensjon er en økonomisk støtte som kan gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene sine.

Departementet har foreslått å endre regelverket slik at barnetillegget gis uavhengig av barnets inntekt eller barnepensjon. Barneombudet støtter dette.

Vi mener de foreslåtte lov- og forskriftsendringene vil bidra til at barn av foreldre som mottar slike ytelser gis mulighet til å disponere egne opptjente penger på lik linje med andre barn, og at dette er et viktig tiltak for å imøtegå de negative konsekvensene som lavinntekt fører til for barn og unge.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev