Høringssvar - Faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging

Barneombudet har lenge vært en pådriver for at barn som flyttes ut av hjemmet skal få en tverrfaglig helsekartlegging. Vi mener det må lovfestes en plikt for Bufetat til å kartlegge alle barn som flyttes ut av hjemmet. Barneombudet forventer derfor at de faglige rådene kun gjelder frem til alle team har tilstrekkelig kapasitet til å kartlegge alle barn som flyttes ut av hjemmet.

Vi har forståelse for at det i en periode fremover må være mulig å gjøre enkelte prioriteringer av hvilke barn som skal få en kartlegging. I høringssvaret er vi spesielt opptatt av at Bufetat som et utgangspunkt ikke skal kunne avslå en tverrfaglig helsekartlegging fordi barnet allerede er godt nok utredet. Dette fordi det i dag ikke eksisterer andre kartlegginger som ivaretar det tverrfaglige aspektet slik helsekartleggingen gjør.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev