Høringssvar - "En barndom for livet" - Ekspertgruppen om barn i fattige familier

I dette høringssvaret har vi i hovedsak gitt innspill til ekspertgruppens anbefalinger knyttet til målet om å øke nivået og styrke forutsigbarheten i kontantytelsene. Barneombudet mener:

  • Barnetrygden må økes
  • Barnets beste og barns rett til å bli hørt må lovfestes i sosialtjenesteloven
  • Behov for kompetanseheving i Nav om barns behov og rettigheter

Vi kommenterer også på anbefalingene knyttet til skolens ivaretagelse av barn fra fattige familier, samt anbefalingen om utprøving av familikoordinator.


Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev