Høringssvar Bilder, lyd- og filmopptak i helse- og omsorgstjenesten

Vi mener at rundskrivet vil være et nyttig verktøy for virksomheter i helse- og omsorgssektoren når de lager egne lokale retningslinjer og rutiner for bilder, lyd- og filmopptak.

Vi savner gjennomgående et barnerettighetsperspektiv. Barn er en særlig sårbar gruppe som er avhengige av voksne for å få ivaretatt sine behov og rettigheter. Dette gjelder ikke minst i barns møte med helse- og omsorgssektoren. Barneombudets oppsummerte innspill:

• Vi savner at rundskrivet viser til en plikt om å vurdere hvilke konsekvenser fotografering, lyd- og filmopptak av barn kan få, inkludert vurderinger knyttet til barnets beste

• Vi savner å se en beskrivelse av plikten til å vurdere barns rettigheter opp mot adgangen til å ta bilder, lyd- og filmopptak.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev