Høringsinnspill til profesjonsmeldingen

Vi er opptatt av at fremtidens profesjonsutdanninger som tilbys ved norske universitet og høgskoler, skal utdanne kompetente fagfolk som kan ivareta barn og unges behov i samfunnet. Styrket kompetanse er et virkemiddel for å realisere barn og unges rettigheter i tråd med barnekonvensjonen.

Det er viktig med et helhetlig system for kompetanseutvikling som omfatter alle lærestedene og utdanningsinstitusjonene. I dag er det stor variasjon på kvalitet og innhold av det som tilbys studenter ved profesjonsutdanningene. Vi mener derfor at det er viktig at innholdet i profesjonsutdanningene blir styrt gjennom rammeplaner og nasjonale retningslinjer.

I videre arbeid med profesjonsutdanningene ønsker vi å løfte fram to viktige temaer som bør ligge til grunn for kunnskapsgrunnlaget som berører barn og unge.

• Sterkere forankring i barns behov og rettigheter

• Viktigheten av å bidra til et likeverdig tilbud og redusere lokal variasjon

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev