Høringsinnspill til NOU 2022:13

Styrket kompetanse hos de som jobber i barnehage, skole og PPT er et viktig virkemiddel for å realisere barnets rett til utdanning.

Vi støtter hovedtrekkene i utvalgets forslag, men mener at det er enkelte hensyn som er for lite vektlagt i utvalgets vurderinger og forslag.

Vi oppfordrer blant annet til:

  • Sterkere forankring i barns behov og rettigheter
  • Flere virkemidler for å bidra til et likeverdig tilbud og redusere lokal variasjon
  • Inkludering som et gjennomgående prinsipp

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev