Fritaksordning i framandspråk for elevar med spesifikke lærevanskar

Barneombodet er glad for at det no vert ei varig løysing på situasjonen til elevar med spesifikke lærevanskar, og moglegheita deira til å få vitnemål frå vidaregåande opplæring.

Vi er også glade for at departementet og direktoratet opnar for å vurdere om elevar som er ferdige med framandspråk (unnateke engelsk) på ungdomsskolen, kan sleppe dette i vidaregåande skule (forslag C), sjølv om kriteriet for å bli friteken skal være strengt.

Vi har nokre kritiske merknadar til vilkåra for fritak, og de kan du lese om i vårt høyringssvar.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev