Forslag til tolkelov

Barneombudet har lenge vært bekymret for at barn brukes som tolk, og var en av pådriverne for å lovfeste et forbud mot dette.

Vi er derfor tilfreds med at et slikt forbud har kommet på plass og at det kommer inn i tolkeloven.

Vi ser at det fremdeles er lite bruk av kvalifiserte tolker i fylkesnemnda og i barneverninstitusjoner. Heller ikke i skolehelsetjenesten brukes det tolk i nevneverdig grad.

Dette er ikke betryggende for barns rettssikkerhet.

Vi håper derfor at en ny generell lov vil avhjelpe situasjonen.

  • Barneombudet er positiv til en ny generell tolkelov.
  • Barneombudet mener virkeområdet for loven er tydelig.
  • Barneombudet er fornøyd med at samisk nevnes særskilt.
  • Barneombudet er uenig med departementet i at alle ikke bestemmelser om tolkebruk bør samles i tolkeloven.
  • Barneombudet mener departementets forslag til unntak fra forbudet mot å bruke barn som tolk er for vidt.
  • Barneombudet mener det ikke bør kunne gjøres unntak for plikt til bruk av tolk ut fra hensyn til effektiv saksbehandling.
  • Barneombudet mener det bør føres tilsyn med forbud mot bruk av barn som tolk.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev