Forslag til ny generell del av læreplanverket

Barneombudet mener det er en svakhet at forslag til ny «Overordnet del – verdier og prinsipper» ikke i tilstrekkelig grad er harmonisert med overordnet regelverk. Det kan se ut som om «Overordnet del – verdier og prinsipper» tolker opplæringslovens formålsbestemmelse uten å forankre dette i menneskerettighetene.

Barneombudet ber derfor Kunnskapsdepartementet gjennomgå Generell del av læreplanverket, Overordnet del – verdier og prinsipper på ny, for å sikre harmonisering med barnekonvensjonens bestemmelser.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev