Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning

Vi er positive til ny nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning. Den vil bidra til å sikre likeverdige helsetjenester for pasienter med samisk språk- og kulturbakgrunn, inkludert samiske barns rettigheter gitt i barnekonvensjonens artikkel 30.

Artikkelen gir staten ansvar for å sikre barn av minoriteter og urfolk sin rett til å bevare sin kultur og sitt språk. Denne forpliktelsen er også viktig innenfor helsesektoren, der samiske kulturelle oppfatninger om helse og behandling må tas med i betraktning ved behandling.

For å gi barn best mulig helsehjelp er helsepersonell sin forståelse for både tradisjonelle behandlingsmetoder, barneoppdragelse og holdninger til sykdom viktig. Det er også viktig å ha kunnskap om særskilte områder som tradisjonelt er tabubelagt i samiske samfunn, som seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev