Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning

Barneombudet er positiv til ny nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning.

Vi støtter også forslag til de overordnede læringsutbytter som nevnes, og mener disse favner bredden i de kompetanseområdene helsesykepleier må ha i møte med brukernes behov.

Den nasjonale retningslinjen vil bidra til å sikre et mer ensartet innhold i utdanningen og mer enhetlig sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon.

Oppsummering av våre innspill

Barneombudet ber om at læringsutbyttene sikrer:

  • inngående kunnskap om FNs barnekonvensjonen og konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
  • tilstrekkelig kunnskap om barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser
  • tilstrekkelig kunnskap om, og ferdighet i å ivareta barn og unges rett til medvirkning. Spesielt gjelder dette kunnskap om hvordan en skal ivareta rett til medvirkning for barn og unge med ulike språklige og kommunikative funksjonsnedsettelser
  • ferdighet i å samarbeide med andre instanser og bringe helsefremmende kunnskap inn i dette arbeidet med å bygge et lag rundt barnet og eleven.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev