Forslag til endringer i utlendingsloven - ny beredskapshjemmel

Barneombudet støtter ikke forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet om en hjemmel til å begrense blant annet muligheten for familiegjenforening for barn med rett til asyl til Norge i situasjoner med stor økning i antallet asylsøkere som kommer hit.

Vi mener at forslaget er for svakt begrunnet og kan ha svært alvorlige konsekvenser for barn som ikke er godt nok drøftet i høringsnotatet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev