Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Departementet foreslår å endre statsborgerloven. Vi mener at forslagene helt klart ikke er til barns beste, og vi kan ikke se at det er tungtveiende hensyn som taler for å sette hensynet til barnets beste til side i disse sakene.

Vi mener videre at det er sterk grunn til å tvile på om forslaget om statsløse barn som er født i Norge er i tråd med barnekonvensjonen artikkel 7, jfr konvensjonen begrensning av statsløshet av 1961. Vi kan derfor ikke støtte disse forslagene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev