Forslag til endringer i sosialtjenesteloven


Barneombudet mener intensjonene bak departementets forslag til endringer i sosialtjenestelov §18 og §22 er velmente og gode. Tross dette er vi likevel ikke overbevist at de foreslåtte lovendringene er endringer som vil oppnå departementets formål. Vi er heller ikke overbevist at disse endringer er nødvendige sett i lyset av dagens lovgivning. Vi er i tvil om hvor treffsikre disse endringene vil være og om vi ved en endring av loven risikerer negative konsekvenser for barn. Vi savner en god vurdering av mulige negative utilsiktede konsekvenser for barn i forslaget.

Vi mener derfor at departementet bør undersøke nærmere om det finnes alternativ til lovendring som vil ivareta målgruppen bedre. Det kan være krav til måten forvaltningen håndterer sakene på, presisering og utdyping i rundskrivet og en eventuell gjennomgang om i hvor stor grad individuelle vurderinger blir gjort i praksis når en felles søknad blir sendt inn. Individuelle vurderinger av barn inkludert.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev