Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er straffereaksjoner spesielt tilpasset ungdom. Regjeringen har foreslått flere endringer i reaksjonene.

Barneombudet støtter mange av forslagene. Vi mener at det er viktig at ungdom får begynne straffegjennomføringen så raskt som mulig og at ungdommene nå skal få mulighet til å klage underveis.

Forslagene fra Justis- og beredskapsdepartementet løser likevel ikke den viktigste utfordringen med ungdomsstraff og -oppfølging, nemlig den store variasjonen i hvilke tiltak som er tilgjengelig for å fylle straffen med innhold.

Barneombudet hadde forventet at departementet kom med konkrete forslag for å sikre at et minimum av tiltak var tilgjengelig uavhengig av hvor i landet ungdommen bor. Dette kan for eksempel være en sum penger som følger ungdommen eller regulering av minimumskrav i lov og forskrift.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev