Forslag til endringer i forvaltningsloven mm. om utvidet adgang til informasjonsdeling

Barneombudet har levert innspill til høringen om forslag til endringer i forvaltningsloven mm. om utvidet adgang til informasjonsdeling.

Vi synes det er positivt at departementet foreslår en utvidet adgang til deling av taushetsbelagte opplysninger uten samtykke når dette er nødvendig for å løse mottakerorganets oppgaver. Dette er noe Barneombudet i lengre tid har etterlyst og ment at det er behov for.

Vi er opptatt av at det i mange tilfeller vil være nødvendig å utveksle opplysninger for å gi barn og unge bedre koordinerte tjenester, og at slik deling mange ganger vil være til barnets beste. Selv om samtykke er et sentralt grunnlag for å formidle opplysninger mellom velferdstjenester, er det ikke alltid man får dette. Vi har dessverre sett mange eksempler på at dette i praksis kan skape hindringer for at barn får den hjelpen de har behov for.

Vi mener imidlertid at reglene må utformes mer brukervennlig, og at departementet særskilt må vurdere og presisere hvordan reglene skal forstås og praktiseres i saker om barn. Vi mener også at det er behov for en helhetlig gjennomgang av de eksisterende taushetspliktreglene i forvaltningsloven for å løse dagens utfordringer med reglene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev