Forslag til endringer i forskriften om rettigheter og bruk av tvang – barnevernsinstitusjon

Inndragelse av elektroniske kommunikasjonsmidler i barnevernsinstitusjon

Barneombudet støtter ikke forslaget om at institusjoner skal få adgang til å inndra elektroniske kommunikasjonsmidler med inntil 8 uker varighet.

En utvide vedtaksperioden fra to uker til inntil åtte uker kan øke risikoen for at institusjonene ved bruk av tvang ikke gjør en individuell vurdering av om inngrepet er strengt nødvendig, eller om tiltaket vil være det beste for barnet.

I dag kan institusjonene fatte vedtak for inntil 14 dager av gangen. Dersom det fortsatt er et behov etter endt vedtaksperiode, kan et et nytt vedtak fattes.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev