Forslag til endringer i ekteskapsloven

Barne- og likestillingsdepartementet har foreslått endringer i ekteskapsloven om oppheving av adgangen til å gi dispensasjon fra alderskravet på 18 år for å inngå ekteskap i Norge.

Barneombudet støtter departementets intensjon om å sende et klart signal om at Norge ikke aksepterer at ekteskap inngås av personer under 18 år i Norge, og er enige i at adgangen til å gi dispensasjon fra alderskravet på 18 år for å inngå ekteskap i ekteskapsloven § 1 bokstav a bør oppheves.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev