Forslag til endringar om forelding i straffeloven

Barneombodet er glad for at regjeringa kjem med forslag som skal styrkje vernet av barn mot vald og overgrep. Vårt overordna innspel er at omsynet til rettstryggleiken til barn tilseier at det blir innført utskoten foreldingsfrist fleire stader i straffelova.

Dette vil og gi ein betre heilheit i reglane som beskyttar barn mot vald og overgrep.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev