Forslag til endringar i straffeprosesslova og straffelova (moglegheit for å skjere til straffesaker, nytt straffebod om serieovergrep)

Vi er samde i behovet for å avgrensa. Vi meiner likevel at konsekvensane for fornærma ikkje er tilstrekkeleg greidd ut.

Dette inneber at vi ikkje er trygge på at omsynet til fornærma er tatt vare på av andre instansar.

Denne manglande føresetnaden fører til at vi ikkje kan støtta lovforslaga.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev