Forslag til endring i utlendingslova og utlendingsforskrifta om visitasjon

Regjeringa ynskjer å utvide politiets heimlar til å visitera og undersøkje person og eiendelar for asylsøkarar. Vi støtter ikke forslaget, og her er nokre av dei viktigaste årsakane til det:

  • Vi kan ikkje sjå at barnets beste er vurdert.
  • Barns særlege rett til personvern (barnekonvensjonen § 16) og integritetsvern (Grunnloven. § 104) er ikkje vurdert
  • Dei har ikke tenkt på samtykke og verger for enslige mindreårige
  • Det visast til toll-lovgjeving og kriminalitetsforebygging. Vi meiner reglane i utlendingslova bør vere knytt til det politiet skal gjera i utlendingssakar.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev