Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

Barneombudet støtter forslaget om en forskrift hvor barn mellom 12 og 16 år gis rett til selv å samtykke til å delta i medisinsk og helsefaglig forskning, med hjemmel helseforskningsloven § 17.

Det er viktig med god forskning om alvorlig samfunnsproblemer som rammer barn. I tillegg har barn rett til å bli hørt etter artikkel 12 i barnekonvensjonen.

Barns rett til å bli hørt

I dag må barn mellom 12 og 16 år ha samtykke fra foreldre eller andre med foreldreansvar for å delta i forskningsprosjekter. At barnas deltagelse er avhengig av foreldrenes samtykke kan legge begrensinger på barns rett til å medvirke og uttale seg. I tillegg kan det skape huller i kunnskapen om barns oppvekstvilkår.

Når vi har mer kunnskap om hvordan barn har det, kan vi også sette i gang tiltak som vil kunne hjelpe flere.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev